Ομαδική Ψυχοθεραπεία | BrainBalance

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Μέσα από την αλληλεπίδραση και τη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της ομάδας, δημιουργούμε ένα περιβάλλον κατάλληλο ώστε ο καθένας ξεχωριστά να μπορεί να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις συναισθηματικές δυσκολίες και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στόχος μας είναι το κάθε μέλος να λαμβάνει την απαιτούμενη υποστήριξη και αποδοχή μέσα από ένα ταξίδι προς την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο