Συμβουλευτική Εφήβων | BrainBalance

Συμβουλευτική Εφήβων

Συμβουλευτική Εφήβων

Η συμβουλευτική εφήβων αφορά την υποστήριξη του παιδιού που γίνεται έφηβος στην μεταβατική περίοδο της ζωής του έως την ενηλικίωση. Στόχος μας είναι η καλύτερη κατανόηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και τον συμπεριφορών του εφήβου σε μία χρονική περίοδο όπου σταδιακά απομακρύνεται από την οικογένεια, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Μαζί αντιμετωπίζουμε ζητήματα των διαπροσωπικών σχέσεων των εφήβων με τους γονείς, τους φίλους και τους/τις συντρόφους τους. Άλλα θέματα που συχνά δουλεύουμε στη θεραπεία είναι η εικόνα του εαυτού, η σεξουαλικότητα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Τέλος δε λείπουν ζητήματα που αφορούν την προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον και την επαγγελματική σταδιοδρομία του εφήβου.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο