Συμβουλευτική Ζεύγους | BrainBalance

Συμβουλευτική Ζεύγους

Συμβουλευτική Ζεύγους

Μέσα από την από κοινού προσπάθεια του ζευγαριού και με την βοήθεια του θεραπευτή, μπορούμε να επιτύχουμε την ανάπτυξη και εδραίωση μιας υγιούς επικοινωνίας μεταξύ των δύο. Στόχος μας είναι η γρηγορότερη επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα με το μικρότερο δυνατό συναισθηματικό κόστος.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο