Όροι και Προϋποθέσεις | BrainBalance

Όροι και Προϋποθέσεις

Η Brain Balance Consulting παρέχει ψυχοθεραπεία και coaching υπηρεσίες σε άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν τη ζωή τους και να εργαστούν προς την επίτευξη των στόχων τους. Κάθε συνεδρία ψυχοθεραπείας ή coaching αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη και της Brain Balance Consulting και υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1. Η Brain Balance Consulting παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και coaching και δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ή διαγνώσεις.
2. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Brain Balance Consulting δεν αντικαθιστούν τη θεραπεία ή τη συνεργασία με ιατρό, ψυχίατρο ή άλλο ειδικότητας υγείας. Οι επισκέπτες που λαμβάνουν τις υπηρεσίες μας αναμένεται να συνεχίσουν την ακολουθία τους με τους ειδικούς που τους παρέχουν ιατρική θεραπεία.
3. Η Brain Balance Consulting δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών της.
4. Η ακύρωση μιας συνεδρίας πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού, διαφορετικά ο επισκέπτης θα υποχρεούται να πληρώσει το πλήρες κόστος της συνεδρίας.
5. Οι επισκέπτες αναμένεται να τηρούν τις κοινωνικές και δεοντολογικές κανονιστικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια των συνεδριών ψυχοθεραπείας και coaching.
6.  Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών μας θα χρησιμοποιούνται με αυστηρή εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
7. Οι τιμές για τις υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και coaching καθορίζονται ανάλογα με τη διάρκεια της συνεδρίας και οι πληρωμές πρέπει να γίνονται πριν την έναρξη της κάθε συνεδρίας. Οι τρόποι πληρωμής περιλαμβάνουν μετρητά, τραπεζικό έμβασμα και πληρωμή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων.
8. Η Brain Balance Consulting διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση.
9. Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Brain Balance Consulting συμφωνούν με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και συναινούν να τηρούν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο